STALAG IIB   HAMMERSTEIN,   CZARNE en POLOGNE

CAMP de PRISONNIERS de GUERRE 1939-1945 en POMERANIE

 

 

 

Photos et texte  transmis par sa petite fille

 

Kamila Jażdżewska

 

 

Aleksander Jażdżewski

 

 

 

Né le 16 juillet 1913, décédé le 12 juin 1995

 

 

Aleksander Jażdżewski urodził się 16 lipca 1913 roku w miejscowości Bielawy, na Pomorzu (Polska).  

Był synem Jana i Marianny (z domu Krencka).

 

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Krzyżu. Ukończył ją w roku 1927.

 

15 sierpnia 1939 roku, Aleksander brał udział w ćwiczeniach rezerwy Obrony Narodowej Czersk. Od 1 września 1939 wraz z Grupą Obrony Narodowej Czersk walczył między innymi pod Chojniczkami. Walki te wchodziły w skład Kampanii Wrześniowej.

 

9 września 1939 roku został zabrany do niewoli niemieckiej i przebywał w  Stalag II B Hammerstein (obecnie Czarne).

W latach 1939 – 41 lub 42 pracował pod nadzorem wachmana jako jeniec wojenny.

 

Około 1942 roku został zwolniony do cywila i pracował przymusowo pod nadzorem policji jako robotnik przymusowy u rolnika. Przebywał tam aż do końca wojny.  

 

Po zakończeniu wojny wrócił do swojej rodzinnej miejscowości Sienica (Pomorze), gdzie ożenił się i zamieszkał w sąsiedniej miejscowości Malachin.

Zmarł 12 czerwca 1995 roku w swoim domu.

Chcę serdecznie podziękować Pani Renée za umożliwienie mi umieszczenia informacji o moim dziadku.

Dziękuję Renée.

 

Kamila Jażdżewska

 

Aleksander Jażdżewski was born, 16 July 1913 in the village Bielawy, Pomerania (Poland).

He was the son of John and Marianna (née Krencka).

He attended primary school in Krzyż. He completed it in 1927.

August 15, 1939 Aleksander took part in the exercises of the National Defense Reserve Czersk. From 1 September 1939, he fought together with the Group of National Defense of Czersk. These struggles were part of the September Campaign.

September 9, 1939, he was taken prisoner of the German Stalag II B Hammerstein (now Czarne).

In 1939 - 41 or 42, he has worked under the supervision of the guard as a prisoner of war.

Around 1942 it was released to civilian life and forced to work under police supervision as a forced laborer at the farm. He stayed there until the end of the war.

After the war he returned to his hometown Sienice (Pomerania), where he married and settled nearby, in village Malachin.

He died in 12 June 1995.

I want to thank Renée for allowing me to put information about my grandfather. Thank you Renée.

 

Kamila Jażdżewska

 

Aleksander Jażdżewski est né, le 16 Juillet 1913 dans le village Bielawy, en Poméranie (Pologne).

Il était le fils de John et Marianna (née Krencka).

Il a fréquenté l'école primaire de Krzyż. Il l'a quittée en 1927.

Le 15 août 1939, Aleksander a pris part aux exercices de la Czersk Réserve nationale de la Défense.

À partir du 1er Septembre 1939, il a combattu avec le Groupe de la Défense nationale de Czersk.

Ces luttes ont fait partie de la Campagne de Septembre.

Le 9 septembre 1939, il est prisonnier au camp Allemand,  Stalag II B Hammerstein (maintenant Czarne).

En 1939- 41 ou 42, il a travaillé sous la surveillance d'un garde en tant que prisonnier de guerre.

Vers 1942, il a été transformé à la vie civile et forcé de travailler sous la surveillance de la police comme travailleur forcé à la ferme. Il y resta jusqu'à la fin de la guerre.

Après la guerre, il retourne dans sa ville natale Sienice (Poméranie) où il s'est marié ; il s'est installé à proximité, dans le village de Malachin.

Il est mort le 12 Juin 1995.

Kamila Jażdżewska

 stalag2b@free.fr                              site créé en août 2007